Bases per les propostes de disseny del logotip del XXV aniversari dels Castellers de Sants.

Castellers de Sants General

Preàmbul

 

Els Castellers de Sants convoca un període de participació per a la realització d’un logotip identificatiu amb motiu del XXV aniversari de la colla. Aquest es regirà per les següents bases:

 

Objectiu

 

Disseny d’un logotip destinat a ser la imatge representativa del XXV aniversari dels Castellers de Sants.

 

Participants

 

Podrà participar tota persona que tingui camisa de Castellers de Sants. Cada participant podrà presentar tantes propostes com cregui convenient.

 

Característiques de les propostes

 

  1. El disseny haurà de ser original i inèdit.
  2. Les propostes han de contenir 3 versions:
  • Versió A: màxim dos tintes. Únicament es podran utilitzar el color negre, gris i groc i blanc.
  • Versió B: logotip negre sobre fons blanc
  • Versió C: logotip blanc sobre fons negre.

 

  1. La proposta s’ha de presentar en format digital vectorial escalable, i en format PDF, o en format PNG i en aquest cas s’ha de fer servir una mida mínima de 2.000 píxels en llarg i ample.

 

  1. Les propostes al correu concursxxv@borinots.cat en format comprimit (zip, rar).

 

Termini

 

El termini d’admissió de propostes restarà obert fins al diumenge 19 de novembre a les 23:59 h.

 

Jurat i veredicte

 

El jurat es compondrà per membres dels Castellers de Sants. Es valoraran les propostes després del tancament d’admissió de propostes. El jurat no podrà participar.

 

Durant el mes de desembre es comunicarà el resultat a tots els participants, incloent-hi el guanyador, i es publicarà la proposta guanyadora i les propostes finalistes a la pàgina web de la colla (www.borinots.cat).

 

Propietat intel·lectual

La proposta guanyadora passarà a ser propietat exclusiva dels Castellers de Sants, entitat que tindrà total llibertat per utilitzar el logotip premiat i/o modificar-lo si ho considera necessari. Per tant, el guanyador renuncia automàticament a tots els drets de propietat intel·lectual sobre el logotip i cedeix els drets de manipulació, edició, exposició i reproducció.

El guanyador es farà responsable enfront a reclamacions que puguin sorgir de qualsevol naturalesa o que tercers pogueren fer al respecte a l’originalitat, semblança o còpies parcials dels treballs presentats.

 

Acceptació de les bases

La participació implica l’acceptació total d’aquestes bases. En cas que alguna de les propostes presentades no les complís, seria automàticament desqualificada.